Å jag har fått chansen att vara med och utforska en ny möjlighet att ha koll på min träning. Bland Lifesum, Endomondo, Runkeeper, Sats app, Cykla.se etc, så en till… Moveapp. Vilken utmaning! Min första reaktion blev, nej, jag orkar inte lära mig. Alla sidor och funktioner, och att dessutom komma ihåg att använda den, när jag redan använder andra. Frustrtationen när jag inte hittar, hur få in den träning som jag gör t ex till att börja med.

När jag väl gör det, så enkelt och smart, och så integrerat in i andra funktioner i appen.

Flera gånger har jag gjort jättepass, för jag glömde att sätta av den, när passet var slut. Värdena såg sanslöst bra ut.. en kort stund.

Ja, dock jag lär. Misstag är bra. Att stå still och inte ta utmaningarna, då lär vi oss inte alls. Gör vi och gör fel däremot, då lär vi oss. Jag blev i helgen igen påmind om att misstag verkligen lär oss så mycket mer, än när vi gör rätt. Rätt, det sjunker liksom ned i de ”automatiska” beteendena. Misstag däremot… de behöver vi befatta oss med, medvetandgöra för att kunna ändra och ju mer vänligt sinnade vi är till att våga och våga göra fel, desto mer har vi chansen att lära. Helt enkelt bli smartare. Det är inte dumt.

Liten lovsång kring just MoveApp. Vad betyder det för oss att verkligen ha kontroll och inte var kvar i en gissningslek kring, går vi framåt eller inte. Det gäller givetvis inom alla områden. Tänk att inte kunna gå in i sina bankkonton och se, hur det verkligen ser ut, utan liksom ha på känn, gissa. Det skulle för de flesta bli en underbar illustration av önskedrömmar, mardrömmar etc utan förankring i, hur det faktiskt är. Detta gäller alla områden, och det gäller bland annat vår träning. Träning som är så viktigt för hälsan både den fysiska och den psykiska. Vi fick ju i veckan som gick forskningsresultat presenterade i media, som visar på nytt – vi mår bättre – deppressiva tendenser förminskas, vi sover bättre, vi får bättre självförtroende, vi får bättre kondis och snabbt, vi orkar mer etc. Det är värt att sjunga och sjunga högt … träningens lovsång i alla former. Och ibland är det dags att sjunga lite högre . Det gör jag nu, när jag fått chansen att lära känna MOVEAPP lite grann – (finns mycket mer att utforska i den, så färdig är jag inte.)

Att någon har lagt ner sitt kunnande i en app av den här sorten som MoveApp är, skulle i princip kunna hjälpa vem som helst att bli hälsosammare, starkare, få bättre kondition. Många av programmen ligger som gratis program. Det finns så många olika typer av träningar inlagda och program att följa under många veckor från alla utgångspunkter. Det finns kalender funktion vi kan använda för att planera vår träning och dokumentera den vi gör. Statistik funktion så att vi vet, vad vi har gjort och slipper önskedrömma. Den träning som är planerad, har mycket större odds att verkligen bli av.

Träningsplan och inte att förglömma måltidsplan. Att göra upp en plan med dig själv, när du är vid dina sinnes fulla bruk. Det betyrder i princip utvilad, mätt och inte stressad. Hur vill du leva, om du verkligen skulle kunna leva ditt drömliv. Ansvarig designer – det är du, och ingen annan kan göra det jobbet åt dig.

En plan som inkluderar, hur du vill disponera din tid, hur mycket tid till träning, hur mycket tid till till att aktivt söka ny kunskap och utveckling, kanske hur mycekt tid att söka nytt jobb, hur mycket tid till reflektion och medition, hur mycket umgänge portionerat ut med vem. Några kanske man har naturligt i sin familj och i princip möter varje dag. Dock även dessa relationer kan behöva näras med speciellt fokus någon gång nu och då. Så vi inte bara blir projekt Familjen tillsammans, utan att vi umgås och ger uppmärksamhet och tid till varandra. Sedan, tid med andra personer som är viktiga på olika sätt i vårt liv. Några kanske vi säger, en gång i kvartalet vill jag möta dig och göra något, som berör och berikar vår relation. Andra kanske en gång i halvåret etc. Var i kalendern skall dessa möten äga rum och vilket innehåll skall de ha? Du behöver planera, för att de verkligen skall bli av.

Att ha tillgång till olika former av mätinstrument som hjälper oss att hålla vår plan, det är underbart och värt all möda att lära sig nya saker, nya funktioner. Jag kan bara skrive MOVE APP är ett härligt, professionellt och inspirerande bidrag. Jag tycker du skall pröva…http://moveapp.me