Det känns som en speciell dag… Mer än någonsin känns det som om jag har fått ihop helheten… Balans i livet … där toppnäring är en stor och betydelsefull del. Dock det finns så mycket mer som hör ihop med ett riktigt gott liv. Många sektorer som behöver vårt engagemang, vår skaparkraft och uppmärksamhet. Inte minst våra relationer.
Hela Herbalife verksamheten är intressant nog också en relationsverksamhet. Och det är just det som är min specialitet, som jag har arbetat med i 40 år…
Leg psykolog, leg psykoterapeut och coach med relationer som fokus.

Vi får aldrig en bättre relation till någon annan än den vi har till oss själva. Och jag skriver också, vi får aldrig en bättre Herbalife verksamhet än vår självförståelse tillåter. Det handlar om att kunna identifiera, var vi har våra styrkor och våra tillkortakommanden och skapa utveckling där.

Utmanande och många gånger famlar vi i blindo och då blir det ingen utveckling. Att ta vara på återkoppling från andra, så viktigt, för att förstå, vari utmaningarna består. Att få hjälp att se sig utifrån för att kunna utvecklas.

Jag arbetar dagligen med att identifiera, hur en persons skuldkonto gentemot sig själv ser ut o med att jobba fram strategier för att balansera upp detta.

Igen, vi får aldrig en bättre relation till någon annan än den vi har till oss själva. Dessbättre är vi själva lättast att ha tillgång till och –  hur svårt det än kan kännas –  att utveckla.

Relationsdynamik o kommunikation är jag duktig på. I privata såväl som mer arbetsrelaterade.

Och där vi inte har en bra relation till oss själva, där är det svårt – ja, jag vill nog skriva omöjligt, att det inte blir buggar i relation till andra.

Dock, det är inte bara psykologin som finns  i min verktygslåda för ett bra liv, utan där finns mer. Det handlar om kropp och själ. Och många olika områden Ekonomi, arbete, relationer, kroppen, sex, omvärldsorientering etc . Hur och inom vilka områden står du i skuld till dig själv? Vad är den svagaste länken/arna i ditt liv?

Det handlar om kropp och själ. Vad är den svagaste länken/arna i ditt liv? Många lever på verklig bekostnad av sig själva, vad gäller träning och näring. Att hjälpa både oss själva och de människor vi får förmånen att möta att skapa förändring.

Vilket liv, och jag frågar mig, finns det något bättre än att rekommendera Herbalifes näringsprodukter? Jag själv har totalt förändrat mitt rörelseliv, och är mer pålitligt aktiv, än jag nästan har varit i hela mitt liv och då har jag verkligen försökt i alla år. Det är lättare för att göra hälsosamma val också mentalt dagen igenom med en Herbalifeshake i magen redan till frukost. Givetvis alltid näring kring träningspass.

Så välkommen att höra av dig till mig, om du inte har den relation till dig själv resp andra som du önskar dig.